Serin Muhafaza

-5 0 C'ye inebilen 22 adet soğuk muhafaza odalarında ürünler 300 tona kadar sağlıklı bir şekilde depolanabilmektedir.